Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy  Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej z FORFITER exclusive, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, pisząc na adres siedziby FORFITER exclusive ADAM KOKOT UL. RĘDZIŃSKA 32/2, 42-209 CZĘSTOCHOWA , lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@forfiterexclusive.pl

Kupujący może skorzystać ze wzoru Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

Przesyłkę należy nadać na adres: FORFITER exclusive ADAM KOKOT UL. RĘDZIŃSKA 32/2, 42-209 CZĘSTOCHOWA.

Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adresat: FORFITER exclusive ADAM KOKOT UL. RĘDZIŃSKA 32/2, 42-209 CZĘSTOCHOWA.

Reklamacje

Jeśli zauważą Państwo w zakupionym u nas towarze wadę, możecie go Państwo zareklamować. Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia prosimy o sporządzenie protokołu z kurierem.

Przed zwrotem prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 536-407-970 lub na adres e-mail biuro@forfiterexclusive.pl

W przypadku wysyłki przedmiotu do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu - paragon lub fakturę oraz wypełniony formularz zwrotu towaru plik pdf do pobrania.

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@forfiterexclusive.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odbiór reklamowanego towaru następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

REKLAMACJA TOWARU

REGULAMIN SKLEPU

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Treść jest chroniona prawami autorskimi.